• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG TH KHÁNH VĨNH YÊN!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày

UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH KHÁNH LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 9 /KH-TH Khánh Lộc,  ngày 1 tháng 8 năm 2014
 
 
                                                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
                                                                  Năm học 2014 - 2015

 
   
          I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
          - Điều lệ trường tiểu học;
          - Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định sô 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
          - Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
          - Công văn số 1611/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;
          - Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Sở, Phòng.
          - Đặc điểm, tình hình của nhà trường.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm học 2014 – 2015 nhà trường có 12 lớp, tổng số học sinh 290, nữ  144       
Trong đó
Khối lớp Số lớp Tổng số
học sinh
HS nữ Khuyết tật Ghi chú
Khối 1 2 51 23 1  
Khối 2 2 45 23    
Khối 3 3 73 44 3  
Khối 4 3 67 34 2  
Khối 5 2 54 20 1  
 
          Về đội ngũ giáo viên: 22 đồng chí, 22 nữ, đảng viên: 16
Trong đó:
-         BGH: 2
-         Giáo viên văn hoá: 12
-         Giáo viên Âm nhạc + TPT: 1
-         Giáo viên Mĩ thuật: 1
-         Giáo viên Anh văn: 1
-         Giáo viên Tin học: 1
-         Giáo viên TD: 1
-         Văn thư phục vụ: 1
-         Thư viện: 1
-         Kế toán: 1
-         Y tế học đường: 0
Trình độ đội ngũ:
-         Đại học: 21
-         Cao đẳng: 2
-         Trung cấp: 1
1. Thuận lợi:
a) Địa phương và gia đình học sinh:
Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác giáo dục, coi giáo dục là Quốc sách hàng đầu.
Là một vùng nông thôn có truyền thông hiếu học, phụ huynh chăm lo đến việc học của con em.
-  Phong trào xã hội hoá giáo dục của địa phương phát triển tốt góp phấn tích cực cho phong trào giáo dục của nhà trường.
-  Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em, có sự phối kết hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
- Đa số học sinh ngoan ngoãn có ý thức học tập rèn luyện, có ý chí phấn đấu vươn lên
b) Giáo viên:
Đội ngũ có đầy đủ giáo viên văn hoá, giáo viên đặc thù. Có sức khoẻ tốt, có năng lực, nhiệt tình tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao. Có trình độ chuyên môn khá vững vàng.
    c) Học sinh:
Ngoan, chăm học, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập
d) Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học:
Cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, phục vụ tốt cho công tác dạy và học.
2. Khó khăn:
a) Địa phương và gia đình học sinh:
Số lượng hộ nghèo chiếm tỷ lệ khá cao, một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em.
b) Giáo viên:
Chất lượng giảng dạy của giáo viên chưa đồng đều, hiệu quả công tác của một số đồng chí cán bộ giáo viên chưa cao.
c) Học sinh:
Kĩ năng sống còn hạn chế, tỷ lệ học sinh khuyết tật khá cao, chất lượng chưa đồng đều giữa môn Tiếng Việt và Toán.
d) Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học:
     Cơ sở vật chất, hiện tại đủ phòng cho cho các lớp 12/12, thư viện chưa đạt quy chuẩn.
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO CẢ NĂM HỌC
1.     Biên chế lớp học:
TT Thông tin về học sinh
Lớp Số HS Nữ Dân tộc Khuyết tật Hộ nghèo Hộ cận nghèo Gia đình chính sách Mồ côi Tôn giáo Lưu ban
1 1A 26 11   1           1
2 1B 25 12                
Khối 1   51 23   1            
3 2A 23 11                
4 2B 22 12                
Khối 2   45 23                
6 3A 26 15                
7 3B 22 15   2            
8 3C 25 14   1            
Khối 3   73 44   3            
9 4A 22 13   1            
10 4B 23 9                
  4C 22 9   1            
Khối 4   67 34   2            
11 5A 27 12   1            
12 5B 27 8                
Khối 5   54 20   1            
    290 144   7            
2. Kế hoạch dạy học chính khóa:
 
TT Môn học và hoạt động giáo dục Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1 Tiếng Việt 10 9 8 8 8
2 Toán 4 5 5 5 5
3 Đạo đức 1 1 1 1 1
4 Tự nhiên và Xã hội 1 1 2 0 0
5 Khoa học 0 0 0 2 2
6 Lịch sử và Đại lí 0 0 0 2 2
7 Âm nhạc 1 1 1 1 1
8 Mĩ thuật 1 1 1 1 1
9 Thủ công 1 1 1 0 0
10 Kĩ thuật 0 0 0 1 1
11 Thể dục 1 2 2 2 2
12 Giáo dục tập thể 2 2 2 2 2
13 Giáo dục ngoài giờ lên lớp 4 tiết/tháng
  Tổng số tiết/tuần 22 23 23 25 25
 
 
3. Phân công giảng dạy các tiết chính khóa:
 
TT Họ và tên Chức vụ Số tiết/tuần
(tối đa)
Chủ nhiệm lớp Dạy lớp Nhiệm vụ kiêm nhiệm Ghi chú
1 Hoàng Thị  Ái Khanh HT     3,4,5   Toán
2 Ngô Thị Quế Loan PHT     3,4,5   T.Việt
3 Trần Thị Tú Khiêm TPCM 19 1A 1A    
4 Nguyễn Thị Hoà GV 19 1B 1B    
5 Nguyễn Thị Phương GV 19 2A 2A CTCĐ  
6 Ng. T. Thanh Huyền GV 19 2B 2B    
7 Tràn T. Thanh Huyền TTCM 19 3A 3A    
8 Bùi Thị Hương GV 19 3B 3B TKHĐ  
9 Ng Thị. Thanh Tâm GV 19 3C 3C    
10 Nguyễn Thị Dung TTCM 21 4A 4A    
11 Nguyễn Thị Thảo GV 21 4B 4B    
12 Ngô Thị Nguyệt TPCM 21 5A 5A    
13 Nguyễn Thị Thuý GV 21 5B 5B    
14 Nguyễn Thị Hạnh GV 12     TPTĐ Âm nhạc
15 Bùi Thị Hoài GV 19       Mĩ thuật
16 Phan Thị Bình Hà GV 21       TDục
 
     4. Kế hoạch dạy học buổi 2:
          Căn cứ vào Công văn số 1611/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường phân bố số tiết dạy buổi 2 cho mỗi tuần học như sau:
TT Môn học Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Ghi chú
1 Luyện Tiếng Việt 4 2 2 1 1  
2 Luyện Toán 1 1 1 1 1  
3 Luyện AN 1 1        
4 Luyện MT            
5 Trò Chơi   1 1      
6 Anh văn     4 4 4  
7 Tin học     2 2 2  
8 Đọc sách thư viện 1 1 1 1 1  
9 Giáo dục KNS 2 2 1 1 1  
10 HĐNGLL 1 1 1 1 1  
  Tổng số tiết/tuần 10 9 13 11 11  
 
5. Phân công giảng dạy các tiết buổi 2:
 
TT Họ và tên Chức vụ Số tiết/tuần Dạy lớp Môn dạy Ghi chú
1 Trần Thị Tú Khiêm TPCM 8 1A Văn hóa  
2 Nguyễn Thị Hoà GV 8 1B Văn hóa  
3 Nguyễn Thị Phương GV 7 2A Văn hóa  
4 Hoàng Thị Phương GV 7 2B Văn hóa  
5 Tràn T. Thanh Huyền TTCM 5 3A Văn hóa  
6 Bùi Thị Hương GV 5 3B Văn hóa  
7 Ng Thị. Thanh Tâm GV 5 3C Văn hóa  
8 Nguyễn Thị Dung TTCM 3 4A Văn hóa  
9 Nguyễn Thị Thảo GV 3 4B Văn hóa  
10 Phan Thị Hà GV 3 4C Văn hóa  
11 Ngô Thị Nguyệt TPCM 3 5A Văn hóa  
12 Nguyễn Thị Thuý GV 3 5B Văn hóa  
13 Nguyễn Thị Hạnh GV 9   ÂN +TPT  
14 Bùi Thị Hoài GV     Mĩ thuật  
14 Phan Thị Bình Hà GV     Thể dục  
15 Nguyễn Thị Huê GV 16   Tin học  
16 Ng Thị Minh Phượng GV 32   Anh văn  
 
 
6. Thời khóa biểu buổi 2
                                                    
                                                    Lớp 1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Luyện TV Luyện TV Luyện toán
 
Luyện TV
Luyện Âm nhạc Thể dục Luyện TV
 
GDKNS
 
HĐNGLL GDKNS Đ.SáchTV
 
SHL
 
                                                              
Lớp 2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Luyện TV Luyện ừm nhạc Luyện TV Đọc sách  thư viện
GDKNS Thủ công Trò chơi Thể dục
Luyện Toỏn  HĐNGLL Thể dục GDKNS
                                                         
Lớp 3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Đạo đức 3ª
Thủ công 3 B,C
Luyện TV Tin học 3A,
Anh văn 3B
TNXH 3C
Luyện TV 3A,B
Tin học 3C
Luyện toỏn Thủ công 3ª
Đạo đức 3B,C
Tin học 3A,
Anh văn 3B
Chính tả 3C
Đọc sach TV 3A,B
Tin học 3C
TNXH 3A,B
Âm nhạc 3C
Chính tả 3A,B
Tự học 3C
Anh 3A
Toán 3B
Luyện TV 3C
Tự học 3A,B
Anh 3C
GDKNS HĐNGLL Anh 3A
TNXH 3B
Đọc sách TV 3C
SHL 3A,B
Anh 3C
                                                                         Lớp 4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Khoa học Tin học 4A
Anh văn 4B
Luyện TV 4C
LTVC Luyện TV 4A, B
Tin học 4C
Luyện Toỏn Tin học 4A
Anh văn 4B
Kể chuyện 4C
GDKNS Khoa học 4A, B
Tin học 4C
Chớnh tả Anh văn 4A
 Tin học 4B
Đạo đức 4C
Lịch sử 4A, B
Âm nhạc 4C
Đạo đức 4A,B
Anh 4C
Đọc sỏch TV Anh văn 4A
 Tin học 4B
Mĩ thuật 4C
HĐNGLL SHL 4A, B
Anh 4C
 
Lớp 5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Tin học Luyện TV Khoa học Luyện Toán
Tin học Địa lí GDKNS Khoa học 5ờ
Thể dục 5B
Anh văn Lịch sử 5A
Kỉ thuật 5B
HĐNGLL Đọc sách TV
Anh văn Thể dục Thể dục 5A
Lịch sử 5B
SHL
 
- BGH chỉ đạo trực tiếp cho GVCN lớp, dạy đúng theo thời khoá biểu qui định ở buổi chiều.
- Có kế hoạch , chương trình cụ thể cho từng buổi dạy.
- Bài soạn phải thể hiện rõ bài tập cho các đối tượng học sinh trong lớp (Các lớp có HS khuyết tật phải có bài tập cụ thể tuỳ theo cho từng dạng khuyết tật)
- Từng GVCN xây dựng đôi bạn học tập theo địa bàn dân cư và tổ chức cho HS ở gần nhà thành nhóm học tập .
- Chỉ đạo GVCN lớp thường xuyên  kiểm tra bài, chấm vở bài tập và giúp đỡ HS yếu, HS khuyết tật, bằng mọi tình cảm yêu thương gần gũi nhất.
 
 
 
 
 
 
IV. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
Thời gian
(Tháng)
Nhiệm vụ trọng tâm Yêu cầu và chỉ tiêu Biện pháp Phân công
8/2014 - Tổ chức tựu trường vào ngày 25/8 (riêng lớp 1 học tuần 0 vào ngày 15/8) theo kế hoạch của phòng GD - ĐT.
- Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 chuyển lên bậc THCS
 
 
- Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 1.
- Ngày 7,8/8 chuyên đề CGD lớp 1 tại TH Bắc Nghèn
- Ngày 14,15/8 triển khai báo cáo chuyên đề PP dạy học BTNB tại 2 cụm Bắc Nghèn, Đồng Lộc
- Ổn định đội ngũ giáo viên, xây dựng tiêu chí  xếp loại thi đua.
 
- 100% HS tập trung về trường đúng thời gian quy định
 
 
 
- 100% học sinh được chuyển hồ sơ về dự xét ở các trường THCS theo nguyện vọng
-Huy đông 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1
- Tham gia đúng thành phần
 
 
- BGH, GV các trường trong toàn huyện tham gia.
 
 
 
- Phân công GV đứng lớp
 
- Thông báo kế hoạch của nhà trường
 
 
 
 
- Phối hợp với BGH trường THCS
 
 
 
- Phối hợp với GV mầm non
 
- Tham gia tích cực hiệu quả
 
- Thực hiện đúng lịch phân công của chuyên môn phòng.
 
- Bố trí GV theo năng lực, sở trường
 
BGH
 
 
 
 
 
 
- BGH
 
 
 
 
 
- BGH, đ/c Nguyễn Thị Hoà
- PHT và GV dạy lớp 1
 
 
- HT, PHT, đ/c Dung, Đ/c Nguyệt báo cáo chuyên đề.
 
 
BGH, CĐ
 
9/2014 - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày 2/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Tổ chức học tập quán triệt nhiệm vụ năm học,
– Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới, Thực hiện nghiêm túc chương trình ngay từ buổi học đầu tiên
- KSCL đầu năm
 
 
 
 
 
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ.
 
- Sinh hoạt chuyên môn
 
 
-Xây dựng các loại hồ sơ phổ cập.
 
- HS được tìm hiểu về ngày Quốc khánh.
 
 
-100% CBGV được học tập.
 
- Thực hiện trang trọng phần lễ, vui tươi phần hội.
 
 
 
 
- Hoàn thành đúng thời gian quy định, phản ánh đúng thực chất chát lượng HS.
-Kiểm tra chuyên đề 1 GV
 
 
- 100% GV tham gia
 
 
- Hoàn thành báo cáo thống kê phần mềm
 
-Treo băng cờ khẩu hiệu tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
-Triển khai trong tập thể nhà trường
- Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo chung của toàn ngành.
 
 
-Tổ chức coi chấm thi đúng quy chế
 
 
 
- Dự giờ, đúc rút kinh nghiệm CGD lớp 1,
- Chuyên đề về các trò chơi phục vụ dạy học
- Nhập chính xác số liệu
 
 - BCH, công đoàn
 
 
 
- HT
 
 
- BGH, Công đoàn, Đoàn TN, TPT Đội
 
 
 
 
- BGH, GVCN
 
 
 
 
 
- BGH
 
 
 
- PHT
 
 
 
- PHT
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2014
-Tập trung nâng cao chất lượng dạy – học.
 
- Giao khoán chất lượng cho từng đồng chí giáo viên..
- Khảo sát chát lượng HSG, KS  HSY để có kế hoạch BD, PĐ.
 
 
 
 
 
 
- Kiểm tra định kì lần 1
 
-Tổ chức  chào mừng ngày 15/10, ngày 20/10,
 
- Tổ chức chuyên đề cấp trường
 
- Hoµn thành hồ sơ PC.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ
- HĐNGLL
 
 
 
- 100% GV đến lớp đúng giờ, thực hiện tốt quy chế chuyên môn
- 100% GV kí cam kết
 
 
- Năm bắt chất lượng HSG, mức độ của HSY
 
 
 
 
 
 
 
100% HS toàn trường tham gia
 
- Các tổ chuyên môn thi đua
 
 
- 100% GV tham gia
 
- Đầy đủ theo quy định
- Kiểm tra CĐ: 2 GV, KTTD:2 GV.
- HS toàn trường tham gia
 
 
- Tăng cường thăm lớp dự giờ buổi 2
 
- Tổ chức cho GV kí cam két
 
 
- Ra đề tổ chức cho HS dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận đối với GTTT, viết bài đối với HSVHCĐ; Khảo sát HSY
 
- Tổ chức nghiêm túc
 
-Thi GV chủ nhiệm giỏi, tổ chức thao giảng
- Báo cáo chuyên đề thiết thực.
- Nhập chính xác số liệu
- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ, KSCL
-Tổ chức trò chơi “Nắmg sân trường”
BGH, TTCM
 
 
 
BGH
 
 
 
BGH,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- BGH, GVCN
 
 
- BGH, TTCM
 
 
 
- PHT
 
 
- BGH, đ/c Duân
- BGH, TTCM
 
 
TPT, GVCN
11/2014 Phát động phong trào thi đua  " Hai tốt”
 
 
 
- Duy trì tốt thời lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tổ chức nghiêm túc thi định kì giữa kì I nghiờm túc.
-Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học.
 
-HĐNGLL
 
 
-Thi giao lưu toán tuổi thơ cấp trường.
- Kiểm tra VS-CĐ
 
 
- Tham gia giao lưu PP BTNB theo kế hoạch của phòng
- Thi hồ sơ đẹp cấp trường của GV, HS.
 
 
 
-Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
 
 
- 100% GV thực hiện đúng quy chế.
 
- Kiểm tra toàn diện 1 GV, Kiểm tra chuyên đề 2 GV
- Tæ chøc thi văn nghệ học sinh,
 
- HS khối 3,4,5
 
 
- Đánh gia chất lượng VS-CĐ các lớp
- 100% GV lớp 2,3,4,5 tham gia
- Tổ chức thi và trưng bày hồ sơ GV, HS trao giảI hồ sơ đẹp nhân dịp 20/11.
- Phân công lịch cụ thể
 
 
 
- Phân công đỏi chéo GV coi, chấm thi
 
- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ, KSCL
 
- Tổ chức thi theo đơn vị lớp
- Thi theo đội HS
 
- Trưng bày hồ sơ VS-CĐ
 
- Tham gia đúng đối tượng
- BGH
 
 
 
 
 
- BGH
 
 
 
 
BGH
 
 
 
- BGH
 
 
 
- BGH, BTĐ, TPT
 
- BGH, TTCM
 
 
- BGH, TTCM
 
 
BGH, GV khối 2,3,4,5
 
 
 
 
 
12/2014
- Thực hiện tốt chương trình, quy chế chuyên môn, dổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học.
 
- Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp,
 
- Tăng cường thời lượng phụ đạo học sinh yếu kếm.
.- Thi kiểm tra định kì lần 2
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học.
 
 
 
, HĐNGLL
 
 
 
 
 
- 100% GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu. Chú trọng dạy học theo PP BTNB, CGD TV lớp 1.
- Thi Văn hay chữ đẹp cấp trường,
 
-Tổ chức KSHS yếu
 
- Tổ chức theo lịch của phòng
- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra chuyên đề 2 GV.
 
 
 
- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp tìm hiểu về ngày 22/12,
 
 
-Tăng cường dự giờ thăm lớp, đánh giá đúc rút kinh nghiệm
 
 
 
- Thực hiện theo lịch phân công của BGH
- Ra đề tổ chức cho HS làm bài
- Thực hiện đúng quy chế.
- Dự giờ KSCL,
Kiểm tra hồ sơ, chú trọng PP BTNB, CGD TV lớp 1
- Tổ chức chiếu phim tài liệu cho HS xem và trả lời câu hỏi
- BGH, GV
 
 
 
 
 
 
 
- BGH, GV
 
 
 
- BGH
 
 
- BGH, GVCN
 
- BGH, TTCM
 
 
 
 
 
 
- TPT, BTĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2015
-Tăng cường ụn tập rà soát học sinh yếu kém, nâng chất lượng đại trà các khối lớp.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG Văn hay Chữ tốt, giải toán tuổi thơ, .
-Hoàn thành chương trình kì I, triển khai nhiệm vụ kì II
 
- Hoàn thành đánh giá xếp loại CB, GV, HS học kỳ I
 
- Chỉ đạo tốt HKPĐ cấp trường.
 
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ
 
- HĐNGLL
- Xoá dần HS yếu, nâng cao chất lượng HS đại trà.
 
 
- Nâng cao chất lượng HSG qua dề thi của cụm
 
- Hoàn thành đúng quy định của biên chế năm học
 
- 100% CBGV được đánh giá xếp loại theo chuẩn
- Chọn được đội tuyển dự thi cấp huyện.
.
- Kiểm tra toàn diện 1 GV, Kiểm tra chuyên đề 1 GV
- Triển khai theo nội dung “Tìm hiểu về An toàn giao thông”
- Tổ chức phụ đạo, phân luồng HS
 
 
 
- Lấy điểm thi cuối tháng để đánh giá
 
- Thực hiện đúng thời gian biểu, đúng quy chế chuyên môn
- Đánh giá đúng quy trình
 
 
- Tổ chức đúng thể lệ, tạo không khí vui tươi
- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ.
 
 
- Phối hợp giữa TPT và GVCN
GVCN các lớp
 
 
 
 
 
- BGH
 
 
 
- BGH, Gvtoàn trường
 
 
 
- BGH, GV
 
 
 
- BGH, BTĐ, TPT
 
 
- BGH
 
 
 
- TPT, GVCN
2/2015 - Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học.
- Tập trung bồi dưỡng HSG tất cả các khối lớp, bộ môn, nhất là các đội tuyển HSG dự thi giao lưu toán tuổi thơ , Văn hay chữ tốt, các đội tuyển ĐK - TT
- Tổ chức các chuyên đề BDGV cấp trường, cấp cụm, nhất là các chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học.           - Tăng cường công tác KTNB, công tác dự giờ thăm lớp
 
 
- HĐNGLL
- 100% GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu
 
 
 
 
- Tổ chức tốt BDHSG ở tất cả các môn
 
 
 
 
 
 
- 100% GV tham gia
 
 
 
 
 
- Kiểm tra chuyên đề 1 GV, kiểm tra toàn diện 1 GV
 
 
- 100% HS tham gia
- GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu
 
 
 
 
- Thực hiện theo lịch phân công của BGH
 
 
 
 
 
- Phân công cụ thể nội dung cho từng tổ theo đề xuất của GV
 
 
- Dự giờ KSCL, KT hồ sơ, chú trọng PPBTNB, CGD TV lớp 1.
- Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề: MĐMX
- BGH và GV
 
 
 
 
 
 
 
- BGH và GVBD
 
 
 
 
 
 
 
- BGH, TTCM
 
 
 
 
 
 
- BGH, TTCM
 
 
 
 
 
- TPT, GVCN
BTĐ
3/2015 - Thực hiện đúng chương trình thời khoá biểu, duy trì tốt nề nếp dạy học.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp, để tham gia thi .
- Tiếp tục duy trì lịch phụ đạo học sinh yếu kém,
 - Tổ chức thi định kì lần 3
- Tổ chức các tiết dạy thao giảng chào mừng ngày 8 / 3 và ngày 26 / 3.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ.
- HĐNGLL
 
- Kiểm tra VS-CĐ
 
 
- Tổ chức chuyên đề cấp trường
- Tham gia thi GVCN giỏi
- 100% GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu
 
- Tổ chức tốt BDHSG ở tất cả các môn
 
- Nâng cao chất lượng đại trà
 
-Thực hiện đúng quy chế
- Mỗi tổ 1 tiết theo PPBTNB
 
 
- Kiểm tra chuyên đề 2 GV
 
- 100% HS được GD vêd ATGT
- Đánh giá phong trào giữ VS viết CĐ
- Bồi dưỡng viết SKKN
- Phấn đấu 2 đ/c đạt GVCN giỏi
- GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu
 
- Thực hiện theo lịch phân công của BGH
- KSHSY lần 3
 
-Tổ chức nghiêm túc
- Đăng kí theo tổ
 
 
- Dự giờ, KT hồ sơ.
 
- Tổ chức thi tìm hiểu
- Kiểm tra chéo lớp
 
- Báo cáo chuyên đề
- 2 đ/c tham gia thi
- BGH và GV
 
 
 
 
- BGH và GV
 
 
 
- TTCM
 
 
- BGH, GVCN
 
- TTCM, GV
 
 
 
- BGH, TTCM
 
 
- TPT, GVCN
 
- TTCM
 
 
- BGH
 
- GVCN
4/2015 - Thực hiện đúng chương trình thời khoá biểu, duy trì tốt nề nếp dạy học.
- Tăng cường nâng cao chát lượng đại trà, xoá học sinh yếu.
- Tham gia thi Văn hay Chữ đẹp cấp huyện.
- Tổ chức các chuyên đề thiết thực
- Tổ chức chấm SKKN chọn đề tài xuất sắc về phòng dự xét.
 
- HĐNGLL
 
 
- 100% GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu
 
- Tổ chức tốt PĐHSY. bồi dưỡng KNS cho HS.
- 100% HS tham gia được công nhận.
- Phân luồng đối tượng GV
 
- 100% GV có SKKN nạp về trường, chon SKKNXS dự xét cấp huyện.
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỉ niệm ngày 30 / 4 ,1 -/5.
- GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu
 
- Thực hiện theo lịch phân công của BGH
- HS khối 4,5
 
 
- Tổ chức nghiêm túc
 
- HĐKH nhà trường chấm
 
 
 
- HS xem phim, trả lời câu hỏi
- BGH, GV
 
 
 
 
- GVCN
 
 
 
- GVBD
 
 
- BGH, TTCM
 
 
- BGH, TTCM
 
 
 
 
TPT, GVCN
 
 
 
 
 
 
 
5/2015
- Thực hiện đúng chương trình thời khoá biểu, duy trì tốt nề nếp dạy học.
- Tăng cường nâng cao chát lượng đại trà, xoá học sinh yếu.
- Tổ chức ôn tập chuẩn bị cho thi định kì lần 4.
- Kiểm tra chất lượng cuối năm, bàn giao CLHS khối 5.
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỉ niệm ngày 30/4; 1 / 5.
- Hoàn thành đánh giá xếp loại GV, HS.
- 100% GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu
 
- Tổ chức tốt PĐHSY. Nâng cao chất lượng đại trà
- Phân luồng đối tượng HS
 
- Chất lượng K-G trên 85%
 
 
- HS được tìm hiểu về ngày 30/4; 1/5
 
- Đánh giá xếp loại HT,PHT,GV theo chuẩn
- GV thực hiện đúng chương trình, thời khoá biểu
 
- Thực hiện theo lịch phân công của BGH
- Tiến hành thường xuyên
 
- Tổ chức nghiêm túc
 
 
- Tổ  chức cho HS tim hiểu thông qua HĐNGLL
- Tổ chức theo đúng trình tự quy định.
- BGH, GV
 
 
 
 
- GVCN
 
 
 
- BGH
 
 
- BGH, GVK5
 
 
 
- TPT, GVCN
 
 
 
- BGH, CĐ,  và TTCM
          Trên đây là kế hoach hoạt động dạy học trong năm học 2014-2015 của trường TH Khánh Lộc, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trườg thực hiện nghiêm túc.
DUYỆT HIỆU TRƯỞNG                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 
                                                                                     
       Hoàng Thị Ái Khanh                                                Ngô Thị Quế Loan
 

Tác giả: Ngô Thị Quế Loan _ Phó hiệu trưởng trường TH Khánh Lộc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết