• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG TH KHÁNH VĨNH YÊN!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thiết bị, thư viện năm học 2014 - 2015

UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH KHÁNH LỘC

 
 
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THƯ VIỆN-THIẾT BỊ
                   NĂM HỌC 2014-2015
 
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 I.  Tình hình đội ngũ-HS-CSVC:
    - Tổng số CB.GV.NV: 22;  Nữ 22
   - BGH trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện- thiết bị: 01(P.HT).
   -  Nhân viên phụ trách công tác thư viện- thiết bị: 1
    - Tổng số lớp: 12 lớp
    - Tổng số HS: 290 em
- Trong đó:
+ Khối 1: 2 lớp: 51 em
+ Khối 2: 3 lớp: 45 em
+ Khối 3: 3 lớp: 73 em
+ Khối 4: 2 lớp: 67 em
+ Khối 5: 2 lớp: 54 em
           - Có đội cộng tác viên thư viện gồm BT §oµn, TPT §éi và HS khối 4,5.
            -Thư viện- thiết bị: Chỉ có một phòng dùng chung cho kho sách và phòng đọc cho GV, HS.
 2. Những thuận lợi và khó khăn:
   a.  Thuận lợi:
     - Có đội ngũ CB.GV nhiệt tình, đoàn kết, quyết tâm xây dựng thư viện nhà trường từng bước đạt thư viện tiên tiến.
     - Có đội cộng tác viên thư viện thường xuyên được củng cố hằng năm, giúp thư viện hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
     - Có BGH trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên quan tâm đến hoạt động của thư viện,cùng cộng tác trong việc xây dựng kế hoạch, tham mưu với các cấp lãnh đạo.
    - Được Hội cha mẹ và lãnh đạo địa phương quan tâm, được hội đồng sư phạm đồng tình ủng hộ, đến nay đã đủ số sách trên số lượng GV, HS theo chuẩn quy định.
    - Được sự chỉ đạo trực tiếp của PGD và có văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác xây dựng thư viện trường học trong từng giai đoạn thích hợp.
           b.  Khó khăn:
    - HS ở vùng nông thôn nên việc dành thời gian cho đọc sách còn hạn chế bởi cha mẹ ít quan tâm về thời gian.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
 * Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Bộ GD - ĐT, sở GD&ĐT Hµ TÜnh, PGD - ĐT Can Léc.
          * Căn cứ CV chØ thÞ về việc hướng dẫn chương trình công tác thư viện TH năm học 2014 - 2015..
         *Căn cứ NQ HNCBCC năm học 2014 - 2015 của trường TH Kh¸nh Léc, công tác thư viện thiết bị được đề ra cụ thể như sau:
 I.  CÔNG TÁC THƯ VIỆN:
    - Chỉ đạo c¸n bé thư viện căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, vào nhiệm vụ năm học và dựa theo CV 5276 của BGD&ĐT ra ngày 30/8/2010 để xây dựng chương trình công tác cụ thể từng tháng, học kì phù hợp với đơn vị mình.
  - Phát huy vai trò của Thư viện, xây dựng thư viện nhà trường từng bước đạt thư viện quy chuẩn;
  - Tham mưu với Hiệu trưởng để củng cố đội cộng tác viên thư viện và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn;
  - Cùng với TPT phát động phong trào đọc sách, báo trong HS và tổ chức thi kể chuyện đạo đức, kể chuyện vÒ B¸c Hå kÝnh yªu  theo sách thi đua giữa các lớp, các khối lớp với nhau;
  - Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để huy động sự đóng góp của toàn xã hội, có nguồn kinh phí mua sách bổ sung hằng năm;
  - S¾p xÕp sách báo, tài liệu theo quy định;
  - Tập trung đi vào hoạt động thực chất có chất lượng, rà soát lại các tiêu chuẩn cần bổ sung, tập trung cho các hạng mục chưa đạt, thanh lý sách quá hạn sử dụng và kiểm kê đúng quy định;
  - CBTV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do PGD tæ chøc đồng thời tích cực thực hiện tốt việc tự học tự rèn để nâng cao tay nghề phục vụ ngày một tốt các giờ đọc sách của học sinh theo quy định của thời khóa biểu
II. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:
  - Chỉ đạo CB TVTB xây dựng chương trình công tác cụ thể dựa theo hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015;
  - Lên danh mục các thiết bị đã có, thông báo đến các tổ CM, GV để có kế hoạch phục vụ thường xuyên; đồng thời phát động phong trào tự làm thêm
ĐDDH đơn giản, sử dụng nhiều lượt. Tham mưu với HT mua sắm những dụng cụ cần thiết phục vụ việc DẠY-HỌC, đặc biệt là đồ dung dạy học các tiết TNXH, khoa học theo PP BTNB;
           - Sắp xếp ĐDDH ngăn nắp, khoa học, thuận tiện cho việc sử dụng; tăng cường trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo quản các TBDH đã có để sử dụng nhiều lượt.
           - Theo dõi và đôn đốc GV mượn và sử dụng có hiệu quả các TBDH đã có, tham mưu với HT để có đánh giá trước HĐSP hằng tháng;
  - Có kế hoạch thu hồi các thiết bị dạy học đã cho mượn theo từng giai đoạn,  bảo quản tốt.
  - Thực hiện kiểm kê đúng thời gian quy định vào 01/01 và 31/5 hằng năm.
                                                  Khánh Lộc ngày 20 tháng 8 năm 2014
                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                             Ngô Thị Quế Loan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả: Ngô Thị Quế Loan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết