• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG TH KHÁNH VĨNH YÊN!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” Năm học: 2014 - 2015

                         UBND HUYỆN CAN LỘC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRƯỜNG TH KHÁNH LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
                               Số:   5 /KH-THKL                         Khánh lộc , ngày 3  tháng 9  năm 2014   
 
KẾ HOẠCH
 Triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”
 Năm học: 2014 - 2015

 
   
         Căn cứ vào Hướng dẫn số  654  /PGDĐT ngày 6/9/2014 của Phòng giáo dục và Đào tạo Can Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015;
           Trường TH Khánh Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”  năm học 2014- 2015 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
          1. Nâng cao kiến thức và kĩ năng của giáo viên tiểu học trong công tác dạy học; tạo điều kiện cho giáo viên tiểu học từng bước làm quen và vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” để thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học ở một số môn học
2. Thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học, Tự nhiên và Xã hội … trong trường tiểu học qua việc từng bước xây dựng và hình thành cho học sinh tiểu học hứng thú khám phá và thực hành khoa học; kĩ năng nắm bắt, tái tạo và tiếp thu kiến thức một cách bền vững, góp phần phát triển tư duy khoa học, tư duy ngôn ngữ và kĩ năng hợp tác trong học tập.
          II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Nội dung: Dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trong môn học Khoa học lớp 4,5 và môn TNXH lớp 1, 2, 3.
a). Đối với tổ khối:
          Mỗi khối chọn cử 1giáo viên có tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn tốt tiếp tục dạy thử nghiệm một số bài dạy sử dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” để thống nhất một số vấn đề nâng cao hiệu quả giờ day.  Các bài dạy thử nghiệm phải được đưa ra thảo luận, rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối.
b). Trường:
            - Chỉ đạo thực hiện  nội dung phương pháp “ Bàn tay nặn bột”
            - Xây dựng các tiết dạy  + Thảo luận , rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, để nâng cao hơn nữa hiệu quả giờ dạy.
          2. Hình thức tổ chức:
  -  Giáo viên soạn giáo án và tiến hành dạy thời gian thực hiện từ tháng 9/ 2014 đến hết năm học  (sau khi đã được nhà trường triển khai, hướng dẫn nội dung và các giải pháp tổ chức dạy học theo PP “ Bàn tay nặn bột”
        3.  Thời gian thực hiện:
Tất cả các giáo viên trong khối lớp tập trung nghiên cứu tất cả các bài học có thể vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, liệt kê các đồ dùng cần thiết tối thiểu, kiểm tra trong tủ thiết bị của lớp để xem thiếu những thiết bị nào, để tiếp tục bổ sung. Tổ chức sắp xếp gọn gàng tại phòng thiết bị nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường dựa vào các bài dạy giáo viên có thể áp dụng, thống kê theo từng tuần, từng ngày để tiện kiểm tra, theo dõi giáo viên thực hiện và có thể dự giờ.
+ Từ tháng 9 trở đi đến cuối năm học: Triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban giám hiệu tiến hành dự giờ, góp ý và nâng cao chất lượng giảng dạy.
* Kế hoạch dạy học cụ thể theo từng tuần như sau:
TT Tuần Thứ Khối Sáng Chiều Bài Tên bài dạy
1 1 Thứ 3 3 x   1 Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
Thứ 3 4 x   2 Trao đổi chất ở người
Thứ 6 2 x     Cơ quan vận động
2 2 Thứ 5 2 x x 2 Bộ xương
Thứ 6 4 x 2 3 Trao đổi chất ử người
3 3 Thứ 5 2 x   3 Hệ cơ
Thứ 5 3B,C   x 6 Máu và cơ quan tuần hoàn
Thứ 6 3A x     Máu và cơ quan tuần hoàn
4 4 Thứ 2 3A,B   x 7 Hoạt động tuần hoàn
Thứ 4 3C x     Hoạt động tuần hoàn
5 5 Thứ 5 2 x   5 Cơ quan tiêu hoá
3 B,C   x 10 Hoạt động bài tiết nước tiểu
Thứ 6 3A x     Hoạt động bài tiết nước tiểu
6 6 Thứ 5 2 x   6 Tiêu hoá thức ăn
3B,C   x 12 Cơ quan thần kinh
  Thứ 6 3A x     Cơ quan thần kinh
7 7 Thứ 4 3C x   13 Hoạt động thần kinh
Thứ 2 3A,B   x 13 Hoạt động thần kinh
Thứ 5 3B,C   x 14 Hoạt động thần kinh
Thứ 6 3A x   14 Hoạt động thần kinh
8 10 Thứ 5 4C
4A,B
x    20
 
Nước có những tính chất gì?
Thứ 6   x
9 11 Thứ 2 4   x 21 Ba thể của nước
Thứ 5   4C
4A,B
  x x  22 Mây được hình thành như thế nào?
Thứ 6  
10 12 Thứ 2    4    x 23 Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
11 14 Thứ 2 4   x 27 Một số cách làm sạch nước
12 15 Thứ 5 4C x   30 Làm thế nào để biết có không khí
Thứ 6 4A,B   x 30 Làm thế nào để biết có không khí
Thứ 5 5A   x 29 Thuỷ tinh
Thứ 4 5B x   29 Thuỷ tinh
Thứ 6 5A   x 30 Cao su
Thứ 5 5B   x 30 Cao su
13 16 Thứ 2 4   x 31 Không khí có những tính chất gì?
Thứ 4 5B x   31 Chất dẻo
Thứ 5 5A   x 31 Chất dẻo
Thứ 5 4C x     32
 
Không khí gồm những thành phần nào?
Thứ 6 4A,B   x
 
 
14
18 Thứ 2 4   x 35 Không khí cần cho sự cháy
Thứ 5 4C x   36 Không khí cần cho sự sống
Thứ 6 4A,B   x 36 Không khí cần cho sự sống
Thứ 4 5B x   35 Sự chuyển thể của chất
Thứ 5 5A   x 35 Sự chuyển thể của chất
Thứ 6 5A   x 36 Hỗn hợp
Thứ 5 5B   x 36 Hỗn hợp
15 19 Thứ 2 4   x 37 Tại sao có gió
Thứ 5 5A   x 37 Dung dịch
Thứ 4 5B x   37 Dung dịch
Thứ 6 5A   x 38 Sự biến đổi hoá học
    Thứ 5 5B   x 38 Sự biến đổi hoá học
16 20 Thứ 5 5A   x 39 Sự biến đổi hoá học
Thứ 4 5B x   39 Sự biến đổi hoá học
Thứ 6 3A x   40 Thực vật
Thứ 5 3A,B   x 40 Thực vật
17 21 Thứ 2 3A,B   x 41 Thân cây
Thứ 4 3C x   41 Thân cây
Thứ 2 4   x 41 Âm thanh
Thứ 6 4A,B   x 42 Sự lan truyền âm thanh
Thứ 5 4C x   42 Sự lan truyền âm thanh
Thứ 6 3A x   42 Thân cây
Thứ 5 3B,C   x 42 Thân cây
18 22 Thứ 2 3A,B   x 43 Rễ cây
Thứ 4 3C x   43 Rễ cây
Thứ 4 1 x   22 Cây rau
Thứ 6 3A x   44 Rễ cây
Thứ 5 3B,C   x 44 Rễ cây
19 23 Thứ 2 3A,B   x 45 Lá cây
Thứ 4 3C x   45 Lá cây
Thứ 2 4   x 45 Ánh sáng
Thứ 4 1 x   23 Cây hoa
Thứ 5 5   x 46 Lắp mạch điện đơn giản
Thứ 6 4A,B   x 46 Bóng tối
Thứ 5 4C x   46 Bóng tối
Thứ 6 3A,B x   46 Khả năng kì diệu của lá cây
Thứ 5 3C   x 46 Khả năng kì diệu của lá cây
 
20
24 Thứ 2 4   x 47 Ánh sáng cần cho sự sống
Thứ 2 3A,B   x 47 Hoa
Thứ 4 3C x   47 Hoa
Thứ 5 5A   x 47 Lắp mạch điện đơn giản (T2)
Thứ 4 5B x   47 Lắp mạch điện đơn giản (T2)
Thứ 4 1 x   24 Cây gỗ
Thứ 5 2 x   24 Cây sống ở đâu?
Thứ 6 3A x   48 Quả
Thứ 5 3B,C   x 48 Quả
21 25 Thứ 4 1 x   25 Con cá
Thứ 6 4A,B   x 50 Nóng lạnh và nhiệt độ
Thứ 5 4C x   50 Nóng lạnh và nhiệt độ
Thứ 5 2 x   25 Một số loài cây sống trên cạn
Thứ 5 3B,C   X 50 Côn trùng
Hứ 6 3A x   50 Côn trùng
22 26 Thứ 2 3A,B   x 51 Tôm, cua
Thứ 4 3C x   51 Tôm, cua
Thứ 2 4     51 Nóng lạnh và nhiệt độ (T2)
Thứ 4 1 x   26 Con gà
Thứ 4 5B x   51 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Thứ 5 5A   x 51 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Thứ 6 4A,B   x 52 Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
Thứ 5 4C x   52 Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
Thứ 5 2 x   26 Một số loài cây sống dưới nước
Thứ 5 3B,C   x 52
Thứ 6 3A x   52
 
23
27 Thứ 2 3A,B   x 53 Chim
Thứ 4 3C x   53 Chim
Thứ 4 5B x   53 Cây mọc lên từ hạt
Thứ 5 5A   x 53 Cây mọc lên từ hạt
Thứ 4 1 x   27 Con mèo
Thứ 5 2 x   27 Loài vật sống ở đâu?
Thứ 5 5B   x 54 Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
Thứ 6 5A   x 54 Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
24 28 Thứ 2 4   x 55 Ôn tập: vật chất và năng lượng
Thứ 4 1 x   28 Con muỗi
Thứ 6 4A,B   x 56 Ôn tập: vật chất và năng lượng
Thứ 5 4C x   56 Ôn tập: vật chất và năng lượng
Thứ 5 2 x   28 Một số loài vật sống trên cạn
25 29 Thứ 2 4 x   57 Thực vật cần gì để sống
Thứ 5 2 X   29 Một số loài vật sống dưới nước
Thứ 5 3B,C   x 58 Mặt trời
Thứ 6 3A x   58 Mặt trời
26 30 Thứ 5 4C x     60 Nhu cầu không khí của thực vật
Thứ 6 4A,B   x   60 Nhu cầu không khí của thực vật
Thứ 5 3B,C   x 60 Sự chuyển động của Trái đất
    Thứ 6 3A x   60 Sự chuyển động của Trái đất
27 31 Thứ 2 3A,B   x 61 Trái đất là một hành tinh trong hệ MT
Thứ 5 3C   x 61 Trái đất là một hành tinh trong hệ MT
Thứ 2 4   x 61 Trao đổi chất ở thực vật
Thứ 4 1 x   31 Thực hành: Quan sát bầu trời
Thứ 5 4C x   62 Động vật cần gì để sống
Thứ 6 4A,B   x 62 Động vật cần gì để sống
Thứ 5 2 x   31 Mặt trời
Thứ 5 3B,C   x 62 Mặt trăng là vệ tinh của Trái đất
Thứ 6 3A x   62 Mặt trăng là vệ tinh của Trái đất
28 32 Thứ 2 3A,B   x 63 Ngày và đêm trên Trái đất
Thứ 4 3C x   63 Ngày và đêm trên Trái đất
Thứ 4 1 x   32 Gió
Thứ 5 4C x   64 Trao đổi chất ở động vật
Thứ 6 4A,B   x 64 Trao đổi chất ở động vật
Thứ 5 2 x   32 Mặt trời và phương hướng
29 33 Thứ 5 2 x   33 Mặt trăng và các vì sao
         
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          - Yêu cầu GV thực hiện soạn giảng theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”  trong môn học như Khoa học và TNXH,… thể hiện rõ trong soạn giảng cùng với tổ khối sẽ tiến hành dự giờ, nắm tình hình và đánh giá kết quả thực nghiệm ở từng tổ khối .
          - Nội dung, hình thức và kết quả, hiệu quả các tiết dạy phải được khối  ghi nhận thông qua công tác dự giờ, thăm lớp và trao đổi, đúc rút kinh nghiệm trong SHCM.
          - Yêu cầu các tổ khối chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các khối trưởng cần  phản ánh kịp thời với BGH để có sự điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy học./.
 
Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ khối CM ( Thực hiện)
- Lưu VT, CM.                                                                                           Hoàng Thị Ái Khanh    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả: Hoàng Thị Ái Khanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết