• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG TH KHÁNH VĨNH YÊN!
 • Thông tin cán bộ giáo viên
  | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông tư Số 22/2016/TT-BGDĐT
  | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DANH SACH HOC SINH 2015 - 2016
  | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH Giao lưu "Tuổi thơ khám phá" Năm học 2015 - 2016
  | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả kiểm tra định kỳ cuối Kỳ I năm học 2014-2015
  | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm 2014-2015
  | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bàn giao học sinh các lớp năm học 2014-2015
  | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ NĂM HỌC 2014 -2015 CỦA CBGV
  | 42 lượt tải | 1 file đính kèm